เวอร์เนียร์ รุ่น 530 (Vernier - 530 Series)

530

VERNIER

530 Series

เวอร์เนียร์ รุ่น 530

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

Brand Mitutoyo
รุ่นสินค้าช่วงการวัดสเกลต่ำสุดสเกลสูงสุดความแม่นยำหมายเหตุ
530-101 0-150 มม. 0.05 มม. - 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-102 0-150 มม. 0.05 มม. - 0.05 มม. ขนาด 1.9 มม. วัดความลึกได้แบบก้านกลม
530-122 0-150 มม. 0.02 มม. - 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-108 0-200 มม. 0.05 มม. - 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-123 0-200 มม. 0.02 มม. - 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-109 0-300 มม. 0.05 มม. - 0.08 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-124 0-300 มม. 0.02 มม. - 0.04 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-501 0-600 มม. 0.05 มม. - 0.10 มม. ไม่สามารถวัดความลึกได้
530-502 0-1000 มม. 0.05 มม. - 0.15 มม. ไม่สามารถวัดความลึกได้
530-104 0-150 มม. / 6 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-312 0-150 มม. / 6 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 นิ้ว 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-114 0-200 มม. / 8 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.05 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-118 0-200 มม. / 8 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 นิ้ว 0.03 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-115 0-300 มม. / 12 นิ้ว 0.05 มม. 1/128 นิ้ว 0.08 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)
530-119 0-300 มม. / 12 นิ้ว 0.02 มม. 0.001 นิ้ว 0.04 มม. วัดความลึกได้ (depth bar)

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th