เวอร์เนียร์ รุ่น 103 ( Vernier - 103 Sereis)

103

VERNIER

103 Series

เวอร์เนียร์ รุ่น 103

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

Brand Mitutoyo
รุ่นสินค้าช่วงการวัดความละเอียดความแม่นยำ
103-137 0-25 มม. 0.01 มม. 0.02 มม.
103-129 0-25 มม. 0.01 มม. 0.02 มม.
103-138 25-50 มม. 0.01 มม. 0.02 มม.
103-30 25-50 มม. 0.01 มม. 0.02 มม.
103-139-10 50-75 มม. 0.01 มม. 0.02 มม.
103-140-10 75-100 มม. 0.01 มม. 0.03 มม.
103-141-10 100-25 มม. 0.01 มม. 0.03 มม.
103-143-10 150-175 มม. 0.01 มม. 0.04 มม.
103-144-10 175-200 มม. 0.01 มม. 0.04 มม.
103-145-10 200-225 มม. 0.01 มม. 0.04 มม.
103-146-10 225-250 มม. 0.01 มม. 0.05 มม.
103-147-10 250-275 มม. 0.01 มม. 0.05 มม.
103-148-10 275-300 มม. 0.01 มม. 0.05 มม.
103-149 300-325 มม. 0.01 มม. 0.06 มม.
103-150 325-350 มม. 0.01 มม. 0.06 มม.
103-151 350-375 มม. 0.01 มม. 0.06 มม.
103-152 375-400 มม. 0.01 มม. 0.07 มม.
103-153 400-425 มม. 0.01 มม. 0.07 มม.
103-154 425-450 มม. 0.01 มม. 0.07 มม.
103-155 450-475 มม. 0.01 มม. 0.08 มม.
103-156 475-500 มม. 0.01 มม. 0.08 มม.

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th