มิเตอร์ (Meter)

มิเตอร์ (Meter) เครื่องมือวัด ตรวจสอบค่าหน่วยทางไฟฟ้า ความต้านทาน ฯลฯ เลือกมิเตอร์ตามลักษณะการใช้งานได้หลากหลาย เช่น มิเตอร์ดิจิตอล, มิเตอร์อนาล็อค, แคล์มป์มิเตอร์, มิเตอร์ทดสอบฉนวน, มิเตอร์วัดคามต้านทาน, อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, มิเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สนใจสอบถามข้อมูลมิเตอร์ได้ที่ โทร.02-743-8999 หรือที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Brand-Sanwa

METER SANWA

Sanwa-meter all

ALL Series

มิเตอร์ซันว่า (Sanwa Meter)

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น cd137aมิเตอร์ ดิจิตอล SANWA รุ่น CD731a
 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น YX-360TRมิเตอร์ อนาล็อก SANWA รุ่น YX-360TR
 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น DCL10มิเตอร์ แบบแคลมพ์ SANWA รุ่น DCL10
 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น DCL30DRมิเตอร์ แบบแคลมพ์ SANWA รุ่น DCL30DR
 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น DM1528Sมิเตอร์ ทดสอบฉนวน SANWA รุ่น DM1528S
 • มิเตอร์ Sanwa รุ่น PDR-301มิเตอร์ คตท ดิน SANWA รุ่น PDR-301


Brand-Kyoritsu

METER KYORITSU

Kyoritsu meter all

ALL Series

มิเตอร์เคียวรึซุ (Meter Kyoritsu)

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

 • มิเตอร์ KYORITSU รุ่น 1052Sมิเตอร์ ดิจิตอลKYORITSU รุ่น 1052s
 • มิเตอร์ KYORITSU รุ่น 2012R_Sมิเตอร์ ดิจิตอลKYORITSU รุ่น 2012R_s
 • มิเตอร์ KYORITSU รุ่น 2040มิเตอร์ แบบแคลมพ์KYORITSU รุ่น 2040
 • มิเตอร์ Kyoritsu รุ่น 2002มิเตอร์ แบบแคลมพ์KYORITSU รุ่น 2002
 • มิเตอร์ Kyoritsu รุ่น 1710มิเตอร์ ทดสอบแรงดันKYORITSU รุ่น 1710
 • มิเตอร์ Kyoritsu รุ่น 3315มิเตอร์ ทดสอบฉนวนKYORITSU รุ่น 3315

Brand-Fluke

METER FLUKE

ALL Series

มิเตอร์ฟลุ๊ค (Meter Fluke)

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดต่างๆ INSTRUMENT AND EQUIPMENT

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่นเล็ก

 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 114รุ่น 114
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 115รุ่น 115
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 116รุ่น 116
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 117รุ่น 117

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + เครื่องมือสอบเทียบ

 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 787รุ่น 787
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 789รุ่น 789

  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ งานอุตสาหกรรม

 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 175รุ่น 175
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 177 รุ่น 177
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 179รุ่น 179
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 83รุ่น 83
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 87รุ่น 87
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 27มิเตอร์ สำหรับงานหนักMETER FLUKE รุ่น 27
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 9040เครื่องตรวจวัดลำดับเฟสMETER FLUKE รุ่น 9040
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 9062เครื่องตรวจวัดลำดับเฟสMETER FLUKE รุ่น 9062
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 1630มิเตอร์วัดกราวด์ลูปดินMETER FLUKE รุ่น 1630
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 787-Flowมิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลMETER FLUKE รุ่น 787
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 789มิเตอร์ทดสอบฉนวนMETER FLUKE รุ่น 789

  ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 321รุ่น 321
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 322รุ่น 322
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 333รุ่น 333/4/5/6/7
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 902รุ่น 902

  อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 51รุ่น 51/52/53/54
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 61รุ่น 61
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 62รุ่น 62
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 63รุ่น 63/66/68
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 65รุ่น 65
 • มิเตอร์ Fluke รุ่น 561รุ่น 561

ติดต่อ AirTAC, Max Value, และสินค้าอื่นๆ

AirTac contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th