รับทำ ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก

พีเอชเอ ออโตเมชั่น รับออกแบบ และรับผลิตชุดต้นกำลังไฮดรอลิก โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, รับดูแล แก้ปัญหาชุดต้นกำลัง (Power Unit Service) ทุกปัญหา ทุกอาการ ปรึกษาเราได้ รวมถึงงานโปรเจ็คชุดต้นกำลังของโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-743-8997 หรือ Line ID : svpneuhyd

ชุดต้นกำลัง หรือพาวเวอร์ยูนิต (Power Unit)

ชุดต้นกำลัง (Power unit) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิก ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น แรงดันของกระบอกสูบ, ความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ต้องการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดอื่นๆ โดยชุดต้นกำลัง (Power Unit) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฮดรอลิกหลายๆชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ และ ลักษณะการใช้งานในแต่ละงาน

  1. ชุดต้นกำลัง หรือพาวเวอร์ยูนิต แบบมาตรฐาน (Standard Power unit)
  2. ชุดต้นกำลัง หรือพาวเวอร์ยูนิต แบบขั้นสูง (Advance Power unit)

1.ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก หรือพาวเวอร์ยูนิต แบบมาตรฐาน (Standard Power unit)

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับวงจรที่ไม่ซับซ้อนและมีแรงดันใช้งานอยู่ที่ 70 bar - 200 bar ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักในการทำงานเช่น ปั้มไฮดรอลิก, วาล์วควบคุมแรงดัน, วาล์วควบคุมทิศทาง, วาล์วควบคุมการไหล โดยชุดต้นกำลังแบบมาตรฐานจะมีขนาดของถังน้ำมันอยู่ที่ 25 ลิตร – 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ

รูป การออกแบบวงจรไฮดรอลิกในขั้นตอนการเขียน Flow diagram เป็นสัญลักษณ์
และรูปแสดงการประกอบชุดต้นกำลังหรือพาวเวอร์ยูนิต (Power Unit) ตาม Flow diagram ด้านซ้าย (ไม่ได้แสดงกระบอกไฮดรอลิก)

หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนในชุดต้นกำลังแบบมตรฐาน (Standard Power unit)

ไฮดรอลิกปั้ม (Hydraulic pump)
ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ โดยปั้มแต่ละรุ่นสามารถทำแรงดันได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวงจรการทำงานและผู้ออกแบบ
กรองน้ำมันขาดูด (Suction Filter)
ทำหน้าที่กรองน้ำมันไฮดรอลิกก่อนเข้าปั้ม โดยมีหน่วยวัดความละเอียด เป็น Mesh มีทั้งแบบที่เป็นตาข่ายเหล็ก และ สแตนเลส
วาล์วควบคุมความดัน (Relief Valve)
ทำหน้าที่ควบคุมและจำกัดแรงดันในระบบให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้
วาล์วควบคุมความเร็ว (Flow control valve)
ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ หรือ ไฮดรอลิก มอเตอร์ สามาถแบ่งการควบคุมได้ 2 แบบ คือ แบบทางเดียว และ แบบสองทาง
วาล์วกันตก (Pilot Check valve)
ทำหน้าที่ Block แรงดันของน้ำมันไว้ที่กระบอกสูบ เพื่อไม่ให้กระบอกสูบ ยุบตัว กรณีที่ต้องการยก Load ค้างตำแหน่งไว้

2. ชุดต้นกำลัง แบบขั้นสูง (Advance Power unit)

รูป แสดงชุดต้นกำลังหรือพาวเวอร์ยูนิตขึ้นสูง (Advance power unit)

ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก แบบชั้นสูง (Advance power unit) ใช้เพื่อการควบคุมที่มีความละเอียดสูงและมีแรงดันใช้งานตั้งแต่ 100 bar - 350 bar ชุดต้นกำลังขั้นสูง มักจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่ 150 ลิตร – 400 ลิตร หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับวงจรการทำงานโดยในวงจรขั้นสูงของระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่พบมากเช่น ถังสะสมแรงดัน (Accumulator), อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat exchanger), วาล์วป้องกันแรงดันเกิน (Safety valve) เป็นต้น ในบางระบบที่ต้องการๆควบคุมที่มีความแม่นยำสูง เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าขวด อาจมีพบวาล์วควบคุมแบบ Proportional valve หรือ Servo valve อยู่ด้วย

หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนในชุดต้นกำลังแบบขั้นสูง (Advance power unit)

อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยพัดลม (Heat Exchanger)
ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิกเนื่องจากในบางวงจร น้ำมันไฮดรอลิกอาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบได้ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับระบายความร้อนของน้ำมัน โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบระบายความร้อนด้วยพัดลม และ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ถังสะสมแรงดัน (Accumulator)
อุปกรณ์ชนิดนี้พบมากในระบบไฮดรอลิกที่มีขนาดใหญ่ และในระบบที่ต้องการอัตราการไหลสูง และสามารถนำไปทำหน้าที่อื่นๆในระบบให้ไฮดรอลิกได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้สำหรับเก็บแรงดันฉุกเฉิน (Emergency), ใช้สำหรับรับแรงกระแทก (Damping), ใช้สำหรับประหยัดพลังงานในวงจร เป็นต้น โดย ถังสะสมแรงดัน สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างหลักได้ 3 ประเภท
  1. แบบ Bladder
  2. แบบ Diaphragm
  3. แบบ Piston
โดยถังสะสมแรงดันทั้ง3ประเภทนี้ อาศัยแรงดันของ แก๊สไนโตรเจน (Gas nitrogen) ในการส่งแรงดันของน้ำมันเข้าสู่ระบบ
กรองน้ำมันขากลับ (Return Filter)
เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำมันในระบบก่อนกลับลง Tank มีหน่วยวัด ความละเอียดเป็นไมครอน (Micron) โดยปกติทั่วไปมักจะใช้ขนาดการกรองที่ 10 Micron และ 25 Micron

ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก (Hydraulic Power Unit)

ติดต่อ Rexroth / งานโปรเจ็ค / กระบอกไฮดรอลิก / งานซ่อม และงานบริการ

Rexroth contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th