HIWIN Linear Guide - PG series

HIWIN ผลิต PG เผื่อใช้รวมลิเนียร์ไกด์และเอ็นโค๊ดเดอร์ชนิดแม่เหล็กเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งระบบนี้จะมีความแข็งแรงสูง ในขณะเดียวกันก็ยังมีความแม่นยำสูง เอ็นโค๊ดเดอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางชนิดไม่สัมผัส และแถบแม่เหล็กจะถูกฝังที่รางเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภายนอก ด้วยคุณลักษณะนี้จะทำให้ใช้งานได้นาน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
linear guide pg
HIWIN Linear Guide PG

Features | HIWIN Linear Guide - PG series

 • เป็นลิเนียร์ไกด์วัดระยะทางของ HIWIN
 • เป็นการรวมลิเนียร์ไกด์ และเอ็นโค๊ดเดอร์ชนิดแม่เหล็กเข้าไว้ด้วยกัน
 • ระบบนี้จะมีความแข็งแรงในขณะเดียวกันก็ยังมีความแม่นยำสูง
 • เอ็นโค๊ดเดอร์เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดระยะทางชนิดไม่สัมผัส
 • แถบแม่เหล็กจะถูกฝังที่รางเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภายนอกทำให้ใช้งานได้นาน
 • ระดับความแม่นยำ
  • C = ปกติ
  • H = สูง
  • P = แม่นยำ
  • SP = แม่นยำสูง
  • UP = แม่นยำสูงที่สุด
 • ระดับการับน้ำหนักเริ่มต้น
  • Z0 = น้ำหนักปกติ
  • ZA = น้ำหนักปานกลาง
  • ZB = น้ำหนักสูง

Assembly Code | HIWIN Linear Guide - PG series

code linear guide pg assembly

Position Code | HIWIN Linear Guide - PG series

linear guide pg code position

Specifications | HIWIN Linear Guide - PG series

PGHH-CA / PGHH-HA

model pg series linear guide hiwin
ModelDimensions of Assembly(mm)Dimensions of Block(mm)Dimensions of Rail(mm)Basic Dynamic Load RatingBasic Static Load RatingWeight
HH1NWW1BB1CLL1L2GG1D1KK1K2MxlTWRHRM1xl1PEC(kN)C0(kN)Block(kg)Rail(kg/m)
PGHH20CA 30 4.6 12 44 52 32 6 36 90.5 50.5 25 12 6 5 6 6 10 M5x6 8 20 17.5 M6x10 60 20 27.1 36.68 0.38 2.05
PGHH20HA 30 4.6 12 44 52 32 6 50 105.2 65.2 25 12 6 5 6 6 10 M5x6 8 20 17.5 M6x10 60 20 32.7 47.96 0.39 2.05
PGHH25CA 40 5.5 12.5 48 55.4 35 6.5 35 95 58 22.5 12 6 5 10 9 14 M6x8 8 23 22 M6x12 60 20 34.9 52.82 0.51 3.05
PGHH25HA 40 5.5 12.5 48 55.4 35 6.5 50 116 78.6 22.5 12 6 5 10 9 14 M6x8 8 23 22 M6x12 60 20 42.2 69.07 0.69 3.05
PGHH30CA 45 6 16 60 67 40 10 40 110 70 23 12 6 5 9.5 13.8 19 M8x10 8.5 28 26 M8x15 80 20 48.5 71.87 0.88 4.31
PGHH30HA 45 6 16 60 67 40 10 60 133 93 23 12 6 5 9.5 13.8 19 M8x10 8.5 28 26 M8x15 80 20 58.6 93.99 1.16 4.31
PGHH35CA 55 7.5 18 70 77 50 10 50 123 80 23.4 12 7 5 16 19.6 23.5 M8x12 10.2 34 29 M8x17 80 20 64.6 93.88 1.45 6.14
PGHH35HA 55 7.5 18 70 77 50 10 72 148.8 105.8 23.4 12 7 5 16 19.6 23.5 M8x12 10.2 34 29 M8x17 80 20 77.9 122.77 1.92 6.14
PGHH45CA 70 9.5 20.5 86 91 60 13 60 148 97 24.5 12.9 10 8.5 18.5 30.5 30.5 M10x17 16 45 38 M12x24 105 22.5 103.8 146.71 2.73 10.25
PGHH45HA 70 9.5 20.5 86 91 60 13 80 179.8 128.8 24.5 12.9 10 8.5 18.5 30.5 30.5 M10x17 16 45 38 M12x24 105 22.5 125.3 191.85 3.61 10.25
PGHH55CA 80 13 23.5 100 106 75 12.5 75 172.7 117.7 26 12.9 11 8.5 22 29 28.5 M12x18 17.5 53 44 M14x25 120 30 153.2 211.23 4.17 14.92
PGHH55HA 80 13 23.5 100 106 75 12.5 95 210.8 155.8 26 12.9 11 8.5 22 29 28.5 M12x18 17.5 53 44 M14x25 120 30 184.9 276.23 5.49 14.92

PGHW-CA / PGHW-HA

model pg series linear guide hiwin
ModelDimensions of Assembly(mm)Dimensions of Block(mm)Dimensions of Rail(mm)Basic Dynamic Load RatingBasic Static Load RatingWeight
HH1NWW1BB1CLL1L2GG1D1MKK1K2TT1WRHRM1xl1PEC(kN)C0(kN)Block(kg)Rail(kg/m)
PGHW20CA 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 90.5 50.5 25 12 6 5 M6 6 6 10 8 10 20 17.5 M6x10 60 20 27.1 36.68 0.4 2.05
PGHW20HA 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 105.2 65.2 25 12 6 5 M6 6 6 10 8 10 20 17.5 M6x10 60 20 32.7 47.96 0.52 2.05
PGHW25CA 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 95 58 22.5 12 6 5 M8 6 5 10 8 14 23 22 M6x12 60 20 34.9 52.82 0.59 3.05
PGHW25HA 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 116 78.6 22.5 12 6 5 M8 6 5 10 8 14 23 22 M6x12 60 20 42.2 69.07 0.8 3.05
PGHW30CA 42 6 31 90 67 72 9 52 110 70 23 12 6 5 M10 6.5 10.8 16 8.5 16 28 26 M8x15 80 20 48.5 71.87 1.09 4.31
PGHW30HA 42 6 31 90 67 72 9 52 133 93 23 12 6 5 M10 6.5 10.8 16 8.5 16 28 26 M8x15 80 20 58.6 93.99 1.44 4.31
PGHW35CA 48 7.5 33 100 77 82 9 62 123 80 23.4 12 7 5 M10 9 12.6 16.5 10.1 18 34 29 M8x17 80 20 64.6 93.88 1.56 6.14
PGHW35HA 48 7.5 33 100 77 82 9 62 148.8 105.8 23.4 12 7 5 M10 9 12.6 16.5 10.1 18 34 29 M8x17 80 20 77.9 122.77 2.06 6.14
PGHW45CA 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 148 97 24.5 12.9 10 8.5 M12 8.5 20 20 15.1 22 45 38 M12x24 105 22.5 103.8 146.71 2.79 10.25
PGHW45HA 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 179.8 128.8 24.5 12.9 10 8.5 M12 8.5 20 20 15.1 22 45 38 M12x24 105 22.5 125.3 191.85 3.69 10.25
PGHW55CA 70 13 43.5 140 106 116 12 95 172.7 117.7 26 12.9 11 8.5 M14 12 19 18.5 17.5 26.5 53 44 M14x25 120 30 153.2 211.23 4.52 14.92
PGHW55HA 70 13 43.5 140 106 116 12 95 210.8 155.8 26 12.9 11 8.5 M14 12 19 18.5 17.5 26.5 53 44 M14x25 120 30 184.9 276.23 5.96 14.92

PGHW-CB / PGHW-HB

model pg series linear guide hiwin
ModelDimensions of Assembly(mm)Dimensions of Block(mm)Dimensions of Rail(mm)Basic Dynamic Load RatingBasic Static Load RatingWeight
HH1NWW1BB1CLL1L2GG1D1MKK1K2TT1T2WRHRM1xl1PEC(kN)C0(kN)Block(kg)Rail(kg/m)
PGHW20CB 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 90.5 50.5 25 12 6 5 Ø6 6 6 10 8 10 9.5 20 17.5 M6x10 60 20 27.1 36.68 0.4 2.05
PGHW20HB 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 105.2 65.2 25 12 6 5 Ø6 6 6 10 8 10 9.5 20 17.5 M6x10 60 20 32.7 47.96 0.52 2.05
PGHW25CB 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 95 58 22.5 12 6 5 Ø7 6 5 10 8 14 10 23 22 M6x12 60 20 34.9 52.82 0.59 3.05
PGHW25HB 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 116 78.6 22.5 12 6 5 Ø7 6 5 10 8 14 10 23 22 M6x12 60 20 42.2 69.07 0.8 3.05
PGHW30CB 42 6 31 90 67 72 9 52 110 70 23 12 6 5 Ø9 6.5 10.8 16 8.5 16 10 28 26 M8x15 80 20 48.5 71.87 1.09 4.31
PGHW30HB 42 6 31 90 67 72 9 52 133 93 23 12 6 5 Ø9 6.5 10.8 16 8.5 16 10 28 26 M8x15 80 20 58.6 93.99 1.44 4.31
PGHW35CB 48 7.5 33 100 77 82 9 62 123 80 23.4 12 7 5 Ø9 9 12.6 16.5 10.1 18 13 34 29 M8x17 80 20 64.6 93.88 1.56 6.14
PGHW35HB 48 7.5 33 100 77 82 9 62 148.8 105.8 23.4 12 7 5 Ø9 9 12.6 16.5 10.1 18 13 34 29 M8x17 80 20 77.9 122.77 2.06 6.14
PGHW45CB 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 148 97 24.5 12.9 10 8.5 Ø11 8.5 20 20 15.1 22 15 45 38 M12x24 105 22.5 103.8 146.71 2.79 10.25
PGHW45HB 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 179.8 128.8 24.5 12.9 10 8.5 Ø11 8.5 20 20 15.1 22 15 45 38 M12x24 105 22.5 125.3 191.85 3.69 10.25
PGHW55CB 70 13 43.5 140 106 116 12 95 172.7 117.7 26 12.9 11 8.5 Ø14 12 19 18.5 17.5 26.5 17 53 44 M14x25 120 30 153.2 211.23 4.52 14.92
PGHW55HB 70 13 43.5 140 106 116 12 95 210.8 155.8 26 12.9 11 8.5 Ø14 12 19 18.5 17.5 26.5 17 53 44 M14x25 120 30 184.9 276.23 5.96 14.92

PGHW-CC / PGHW-HC

model pg series linear guide hiwin
ModelDimensions of Assembly(mm)Dimensions of Block(mm)Dimensions of Rail(mm)Basic Dynamic Load RatingBasic Static Load RatingWeight
HH1NWW1BB1CLL1L2GG1D1MKK1K2TT1T2WRHRM1xl1PEC(kN)C0(kN)Block(kg)Rail(kg/m)
PGHW20CC 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 90.5 50.5 25 12 6 5 M6 6 6 10 8 10 9.5 20 17.5 M6x10 60 20 27.1 36.68 0.4 2.05
PGHW20HC 30 4.6 21.5 63 52 53 5 40 105.2 65.2 25 12 6 5 M6 6 6 10 8 10 9.5 20 17.5 M6x10 60 20 32.7 47.96 0.52 2.05
PGHW25CC 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 95 58 22.5 12 6 5 M8 6 5 10 8 14 10 23 22 M6x12 60 20 34.9 52.82 0.59 3.05
PGHW25HC 36 5.5 23.5 70 55.4 57 6.5 45 116 78.6 22.5 12 6 5 M8 6 5 10 8 14 10 23 22 M6x12 60 20 42.2 69.07 0.8 3.05
PGHW30CC 42 6 31 90 67 72 9 52 110 70 23 12 6 5 M10 6.5 10.8 16 8.5 16 10 28 26 M8x15 80 20 48.5 71.87 1.09 4.31
PGHW30HC 42 6 31 90 67 72 9 52 133 93 23 12 6 5 M10 6.5 10.8 16 8.5 16 10 28 26 M8x15 80 20 58.6 93.99 1.44 4.31
PGHW35CC 48 7.5 33 100 77 82 9 62 123 80 23.4 12 7 5 M10 9 12.6 16.5 10.1 18 13 34 29 M8x17 80 20 64.6 93.88 1.56 6.14
PGHW35HC 48 7.5 33 100 77 82 9 62 148.8 105.8 23.4 12 7 5 M10 9 12.6 16.5 10.1 18 13 34 29 M8x17 80 20 77.9 122.77 2.06 6.14
PGHW45CC 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 148 97 24.5 12.9 10 8.5 M12 8.5 20 20 15.1 22 15 45 38 M12x24 105 22.5 103.8 146.71 2.79 10.25
PGHW45HC 60 9.5 37.5 120 91 100 10 80 179.8 128.8 24.5 12.9 10 8.5 M12 8.5 20 20 15.1 22 15 45 38 M12x24 105 22.5 125.3 191.85 3.69 10.25
PGHW55CC 70 13 43.5 140 106 116 12 95 172.7 117.7 26 12.9 11 8.5 M14 12 19 18.5 17.5 26.5 17 53 44 M14x25 120 30 153.2 211.23 4.52 14.92
PGHW55HC 70 13 43.5 140 106 116 12 95 210.8 155.8 26 12.9 11 8.5 M14 12 19 18.5 17.5 26.5 17 53 44 M14x25 120 30 184.9 276.23 5.96 14.92

PGHL-CA / PGHL-HA

model pg series linear guide hiwin
ModelDimensions of Assembly(mm)Dimensions of Block(mm)Dimensions of Rail(mm)Basic Dynamic Load RatingBasic Static Load RatingWeight
HH1NWW1BB1CLL1L2GG1D1KK1K2MxlTWRHRM1xl1PEC(kN)C0(kN)Block(kg)Rail(kg/m)
PGHL25CA 36 5.5 12.5 48 55.4 35 6.5 35 95 58 22.5 12 6 5 6 9 14 M6x6 8 23 22 M6x12 60 20 34.9 52.82 0.51 3.05
PGHL25HA 36 5.5 12.5 48 55.4 35 6.5 50 116 78.6 22.5 12 6 5 6 9 14 M6x6 8 23 22 M6x12 60 20 42.2 69.07 0.69 3.05
PGHL30CA 42 6 16 60 67 40 10 40 110 70 23 12 6 5 6.5 10.8 16 M8x10 8.5 28 26 M8x15 80 20 48.5 71.87 0.88 4.31
PGHL30HA 42 6 16 60 67 40 10 60 133 93 23 12 6 5 6.5 10.8 16 M8x10 8.5 28 26 M8x15 80 20 58.6 93.99 1.16 4.31
PGHL35CA 48 7.5 18 70 77 50 10 50 123 80 23.4 12 7 5 9 12.6 16.5 M8x12 10.2 34 29 M8x17 80 20 64.6 93.88 1.45 6.14
PGHL35HA 48 7.5 18 70 77 50 10 72 148.8 105.8 23.4 12 7 5 9 12.6 16.5 M8x12 10.2 34 29 M8x17 80 20 77.9 122.77 1.92 6.14
PGHL45CA 60 9.5 20.5 86 91 60 13 60 148 97 24.5 12.9 10 8.5 8.5 20.5 20.5 M10x17 16 45 38 M12x24 105 22.5 103.8 146.71 2.73 10.25
PGHL45HA 60 9.5 20.5 86 91 60 13 80 179.8 128.8 24.5 12.9 10 8.5 8.5 20.5 20.5 M10x17 16 45 38 M12x24 105 22.5 125.3 191.85 3.61 10.25
PGHL55CA 70 13 23.5 100 106 75 12.5 75 172.7 117.7 26 12.9 11 8.5 12 19 18.5 M12x18 17.5 53 44 M14x25 120 30 153.2 211.23 4.17 14.92
PGHL55HA 70 13 23.5 100 106 75 12.5 95 210.8 155.8 26 12.9 11 8.5 12 19 18.5 M12x18 17.5 53 44 M14x25 120 30 184.9 276.23 5.49 14.92

ติดต่อ Hiwin, Linear Motion, Automation, Robot, System Intregration

Hiwin contact
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th