เครื่องทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิก (OPM)

OPM (Oil Purify Machine)

เครื่อง OPM (Oil purify machine ) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic oil flushing) โดยใช้หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องฟอกเลือด แต่เปลี่ยนมาเป็นเครื่องฟอกทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกแทน ซึ่งแน่นอนว่า หากน้ำมันในระบบไฮดรอลิกยังคงความสะอาดอยู่ในค่ามาตรฐาน จะเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกทุกชนิด และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีกด้วย

oil purify machine
เครื่องทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิก (OPM)
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
Promotion-Big Sale
ติดต่อเรา
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th
Your LiftYour Lift 
www.yourlift.co.th