LINE ID : PNEU_HYD

ภาพบรรยากาศ งานกีฬาสานสัมพันธ์ บริษัทในเครือ 2559

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

นิวแอนด์ไฮด์ และบริษัทในเครือ ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กรขึ้น โดยงานได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมีบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเม้นท์ จำกัด, บริษัท ทียูแพ็ค จำกัด, บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด, บริษัท ซีเคียวเมท จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
สาระความรู้ นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก
contact2
pneu-hydPneu And Hyd 
www.pneu-hyd.co.th
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th