LINE ID : PNEU_HYD

เลขที่บัญชีธนาคาร บจก. นิวแอนด์ไฮด์

ธนาคาร กสิกรไทย

Kbank logo

ชื่อบัญชี บจก. นิว แอนด์ ไฮด์

บัญชีกระแสรายวันเงินฝาก สาขาย่อยตลาดพัฒนาการ

เลขที่บัญชี : 708-1-02075-7

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

SCB logo

ชื่อบัญชี บจก. นิว แอนด์ ไฮด์

บัญชีออมทรัพย์ สาขาพัฒนาการ

เลขที่บัญชี : 123-2-26253-9


Download เลขที่บัญชีธนาคาร
Account Number PN
**บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคล หรือบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากนี้
***กรณีสงสัยหมายเลขบัญชีธนาคาร กรุณาสอบถามก่อนทำการโอนเงิน โทร.02-7438999

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน

3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม

จนท. จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ
เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. (จ.-ศ.) และ 8.30 -12.00 น. (ส.)
Add files
3000 characters left
ใส่ข้อความที่ต้องการสอบถาม เช่น ชื่อสินค้า ชื่อรุ่น ฯลฯ

จนท. จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ
เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น. (จ.-ศ.) และ 8.30 -12.00 น. (ส.)
ดาว์นโหลด แคตตาล็อก, สเป้กแอร์แทค
สาระความรู้ นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก
contact2
pneu-hydPneu And Hyd 
www.pneu-hyd.co.th
TICTechnology Instrument 
www.tic.co.th
tupackT.U Pack 
www.tupack.co.th